در حال مرور: مزایده ها و مناقصه ها

آگهی مناقصه خرید ۲دستگاه پمپ سیرکوله و ۲ دستگاه الکتروموتور ۲۱۰۰کیلووات و ۷۵ کیلووات مورد نیاز کارخانه سیمان دشتستان

آگهی مناقصه خرید 2دستگاه پمپ سیرکوله و 2 دستگاه الکتروموتور 2100کیلووات و 75 کیلووات مورد نیاز کارخانه سیمان دشتستان شرکت [...]
ادامه مطلب

آگهی مناقصه خرید یک دستگاه الکتروپمپ ۹۰ کیلووات و یک دستگاه الکتروموتور ۵۶۰ کیلووات مورد نیاز کارخانه سیمان دشتستان

آگهی مناقصه خریدیک دستگاه الکتروپمپ 90 کیلووات و یک دستگاه الکتروموتور  560 کیلووات مورد نیاز کارخانه سیمان دشتستان شرکت صنایع [...]
ادامه مطلب