شرکت حمل و نقل میلاد بار دشتستان

شرکت حمل و نقل میلاد بار دشتستان در سال ۱۳۹۴ از محل درآمدهای حاصل شده از شرکت بازرگانی دشتستان توسعه دامون با حداقل نرخ و تحت مالکیت شرکت بازرگانی دشتستان توسعه دامون به صورت مجزا با هدف حمل ونقل آسان محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان و ارائه خدمات حمل و نقل جاده ای خریداری گردید.

در حال حاضر این شرکت مسئولیت حمل و نقل محصولات صادراتی و حمل بخشی از مواد اولیه شرکت سیمان دشتستان را بر عهده دارد.