در حال مرور: مزایده ها و مناقصه ها

آگهی نوبت اول مناقصه عمومی تامین و بهره برداری از یک دستگاه کامیون کمپرسر تک با راننده جهت استفاده در کارخانه سیمان دشتستان

آگهی نوبت اول مناقصه عمومی تامین و بهره برداری از یک دستگاه کامیون کمپرسر تک با راننده جهت استفاده در [...]
ادامه مطلب

آگهی مناقصه خرید ۲دستگاه پمپ سیرکوله و ۲ دستگاه الکتروموتور ۲۱۰۰کیلووات و ۷۵ کیلووات مورد نیاز کارخانه سیمان دشتستان

آگهی مناقصه خرید 2دستگاه پمپ سیرکوله و 2 دستگاه الکتروموتور 2100کیلووات و 75 کیلووات مورد نیاز کارخانه سیمان دشتستان شرکت [...]
ادامه مطلب