در حال مرور: مزایده ها و مناقصه ها

آگهی مناقصه (نوبت دوم) انتخاب فروشنده جهت خرید کولرگازی و موتور کولرگازی مورد نیاز کارخانه سیمان دشتستان

آگهی مناقصه(نوبت دوم) انتخاب فروشنده جهت خرید کولرگازی و موتور کولرگازی مورد نیاز کارخانه سیمان دشتستان شرکت صنایع سیمان دشتستان [...]
ادامه مطلب