در حال مرور: خبرها

اخذ گواهینامه های استانداردهای بین المللی شرکت صنایع سیمان دشتستان

https://dashtestancement.com/wp-content/uploads/2023/07/avc_ISO-N.mp4 شرکت صنایع سیمان دشتستان درراستای تحقق مطلوب نیازمندی ها، انتظارات و ارزش آفرینی متمایز برای کلیه ذینفعان و با [...]
ادامه مطلب