آگهی مناقصه عمومی خرید الکتروموتورهای مورد نیاز کارخانه

آگهی مناقصه عمومی خرید الکتروموتورهای مورد نیاز کارخانه

شرکت صنایع سیمان دشتستان ( سهامی عام )

 

شرکت صنایع سیمان دشتستان در نظر دارد جهت  خرید الکتروموتورهای مورد نیاز کارخانه خود نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام و از فروشنده واجد شرایط خریداری نماید.

لذا متقاضیان حقیقی و حقوقی می توانند جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ به آدرس سایت شرکت www.dashtestancement.com و یا  یکی از آدرس های ذیل مراجعه نمایند.

 

دفتر تهران: میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، نبش کوچه البرز ، پلاک ۱۱ ، ساختمان شهید صیاد خدایی. تلفن: ۹۲۰۰۳۰۱۲

کد تهران: ۰۲۱

کارخانه: استان بوشهر، برازجان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز ، کارخانه سیمان دشتستان ، تلفن: ۷- ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱ داخلی ۱۲۰۸

 

ضمنا تحویل اسناد مناقصه تا ساعت ۱۴ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ خواهد بود.  

 

شرکت صنایع سیمان دشتستان

   ( سهامی عام )

شرایط عمومی مناقصه عمومی خرید الکتروموتورهای مورد نیاز کارخانه

روزنامه آگهی مناقصه عمومی خرید الکتروموتورهای مورد نیاز کارخانه