فرم نظر سنجی از عاملین

مشتری گرامی با تشکر از حسن نظر شما در انتخاب محصولات این کارخانه، این فرم جهت کسب نظرات جنابعالی به منظور ارتقاء بیشتر کیفیت محصولات، خدمات و رضایت مشتریان تنظیم شده است. خواهشمند است با پاسخ دقیق به سوالات زیر ما را در این راه یاری فرمایید. کلیه اطلاعات مندرج در این فرم به صورت محرمانه بوده و در تمام مراحل بررسی، نام مشتری گمنام خواهد بود.