آگهی مزایده فروش اقلام راکد و ضایعاتی شرکت صنایع سیمان دشتستان

آگهی مزایده فروش اقلام راکد و ضایعاتی – شماره ۱۴۰۱-۳

شرکت صنایع سیمان دشتستان ( سهامی عام )

شرکت صنایع سیمان دشتستان در نظر دارد تعداد ۲۴ قلم اقلام راکد و ضایعاتی موجود در انبار کارخانه خود را از طریق مزایده عمومی بفروش رساند. مهلت بازدید از موضوع مزایده از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ و آخرین مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت۱۵:۳۰روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴میباشد. لذا متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده در مهلت مقررتعیین شده به نشانی های ذیل مراجعه نمایند و پس از بازدید از اقلام موضوع مزایده، فرم بازدید مندرج در اسناد مزایده را تکمیل نموده و در پاکت الف ضمیمه نمایند. بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطلاعات لازم، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت سیمان دشتستان نمی باشد.

دفتر تهران: میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، نبش کوچه البرز ، پلاک ۱۱ ، ساختمان شهید صیاد خدایی. تلفن: ۹۲۰۰۳۰۱۲-۰۲۱

کارخانه: استان بوشهر،شهرستان برازجان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز ، کارخانه صنایع سیمان دشتستان ، تلفن:   ۷- ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱ داخلی ۱۲۰۸

شرکت صنایع سیمان دشتستان( سهامی عام )

شرایط عمومی اقلام راکد و ضایعاتی – نسخه مزایده