آگهی مزایده شماره ۰۵( نوبت دوم ) فروش کلینکر صادراتی شرکت صنایع سیمان دشتستان

آگهی مزایده شماره ۰۵

( نوبت دوم )

فروش کلینکر صادراتی شرکت صنایع سیمان دشتستان

شرکت صنایع سیمان دشتستان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی نوبت دوم فروش مقدار۵۰٫۰۰۰ تن کلینکر صادراتی تیپ ۲ از طریق بندر نگین بوشهر اقدام نماید. لذا از متقاضیان حقیقی و حقوقی  واجد شرایط دعوت می گردد با ارائه معرفی نامه نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق مراجعه به یکی از نشانی های ذیل اقدام و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۱ مدارک و مستندات لازم را به همراه نامه رسمی تحویل و رسید دریافت نمایند.

دفتر تهران: میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، نبش کوچه البرز ، پلاک ۱۱ ، ساختمان شهید صیاد خدایی. تلفن: ۷- ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱ داخلی ۱۲۰۸

کارخانه: استان بوشهر،شهرستان برازجان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز ، کارخانه صنایع سیمان دشتستان ، تلفن:   ۷- ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱ داخلی ۱۲۰۸

شرکت صنایع سیمان دشتستان( سهامی عام )

 

آگهی نوبت دوم (روزنامه)