آگهی مزایده شماره ۰۵ فروش کلینکر صادراتی شرکت صنایع سیمان دشتستان

آگهی مزایده شماره ۰۵ فروش کلینکر صادراتی شرکت صنایع سیمان دشتستان

 

شرکت صنایع سیمان دشتستان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی فروش مقدار۵۰٫۰۰۰

تن کلینکر صادراتی تیپ ۲ با زمان تحویل یک ماهه از طریق بندر نگین بوشهر اقدام نماید. لذا از

متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد با ارائه معرفی نامه نسبت به دریافت اسناد

مزایده از طریق مراجعه به یکی از نشانی های ذیل اقدام و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه

مورخ ۲۰/۰۷/۱۴۰۱ مدارک و مستندات لازم را به همراه نامه رسمی تحویل و رسید دریافت نمایند.

دفتر تهران: میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، نبش کوچه البرز ، پلاک ۱۱ ، ساختمان شهید صیاد خدایی.

تلفن: ۷- ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱ داخلی ۱۲۰۸

کارخانه: استان بوشهر،شهرستان برازجان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز ، کارخانه صنایع سیمان دشتستان ،

تلفن: ۷- ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱ داخلی ۱۲۰۸

شرکت صنایع سیمان دشتستان( سهامی عام )