اطلاعیه ۱۴۰ :عرضه محصولات در بورس کالا ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

🪨 اطلاعیه :۱۴۰
عرضه محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان در بورس کالا در تاریخ ۱۶ و ۱۷  اردیبهشت  ماه ۱۴۰۳