اطلاعیه ۱۴۳ :عرضه محصولات در بورس کالا ۶ و ۷ خرداد ماه ۱۴۰۳

🪨 اطلاعیه :۱۴۳
عرضه محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان در بورس کالا در تاریخ ۶ و ۷ خرداد ماه ۱۴۰۳