اطلاعیه ۱۴۵ :عرضه محصولات در بورس کالا ۲۰ و ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

🪨 اطلاعیه :۱۴۵
عرضه محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان در بورس کالا در تاریخ ۲۰ و ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳