اطلاعیه ۱۴۸ :عرضه محصولات در بورس کالا ۱۰ و ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۳

🪨 اطلاعیه ۱۴۸ : 
عرضه محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان در بورس کالا در تاریخ ۱۰ و ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۳