اطلاعیه ۱۴۹ :عرضه محصولات در بورس کالا ۱۷ و ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۳

🪨 اطلاعیه ۱۴۹ : 
عرضه محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان در بورس کالا در تاریخ ۱۷ و ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۳