اطلاعیه ۱۵۰ :عرضه محصولات در بورس کالا ۲۳ و ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۳

🪨 اطلاعیه ۱۵۰:

عرضه محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان در بورس کالا در تاریخ ۲۳ و ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۳