سیمان پرتلند تیپ ۵

سیمان پرتلند تیپ ۵

میزان فاز  C3A آن نسبت به دیگر سیمان های تیپ کمتر است به سبب پایین بودن فاز آلومینات سیمان پرتلند نوع ۵ دارای مقاومت زیاد در برابر یون سولفات در محیط های آبی و خاکی حاوی یون سولفات زیاد می باشد.

محل مصرف:

  • سد سازی
  • پل سازی
  • فونداسیون
  • خاکها و آبهای زیرزمینی که محتوی سولفات بالایی هستند

خواص کیفی:

طبق آیین نامه بتن ایران، سیمان پرتلند نوع پنج سیمانی مقاوم در برابر حمله سولفاتها است و در بتن هایی که در معرض حمله شدید  سولفات ها قرار دارد یا وقتی که خاک یا آب های زیر زمینی دارای مقدار زیادی سولفات باشند به کار می رود. در مواردی که حمله سولفات ها شدید،  بسیار شدید یا فوق العاده شدید باشد،استفاده از این نوع سیمان الزامی است.

جدول مشخصات محصول

درجه نرمی بر اساس آزمایش بلین
۳۲۵۰ سانتی‌متر مربع/ گرم

زمان گیرش اولیه

۱۶۰ دقیقه

زمان گیرش نهایی

۲۰۰ دقیقه

مقاومت فشاری (۷ روزه)

۵٫۶ مگاپاسکال

سایر محصولات

heading سفارشی

heading سفارشی

heading سفارشی

heading سفارشی

heading سفارشی