سیمان پرتلند آهکی(پ-آ)

سیمان پرتلند آهکی(پ-آ)

سیمان پرتلند آهکی ماده ای چسبنده هیدرولیکی از خانواده سیمان پرتلندکه از آسیاب نمودن مخلوط۶ الی ۲۰ درصد آهک ویژه همراه با درصد مناسبی بسنگ گچ (سولفات کلسیم متبلور)و حداقل ۸۰ درصد کلینکر سیمان پرتلند حاصل می گردد.

سیمان پرتلند آهکی در تهیه ملات و بتن و در کلیه مواردی که سیمان پرتلند نوع یک(۳۲۵-۱) به کار می رود قابلیت کاررد دارد. با توجه به اینکه حرارت هیدراتاسیون این نوع سیمان نسبت به سیمان پرتلند نوع یک می تواند کمتر باشد بتن ریزی با این نوع سیمان در هوای سرد نیازمند دقت بیشتری می باشد.حفظ آب این نوع سیمان نسبت به سیمان پرتلند معمولی بهتر است.همچنین قابلیت پمپ شدن بتن ساخته شده با آن ارتقا می یابد.

جدول مشخصات محصول

درجه نرمی بر اساس آزمایش بلین
۳۵۰۰ سانتی‌متر مربع/ گرم

زمان گیرش اولیه

۱۶۰ دقیقه

زمان گیرش نهایی

۲۰۰ دقیقه

مقاومت فشاری (۷ روزه)

۳۱۰ کیلوگرم / سانتیمتر مربع

سایر محصولات

heading سفارشی

heading سفارشی

heading سفارشی

heading سفارشی

heading سفارشی

heading سفارشی