خط مشی سیستمهای مدیریتی

خط مشی سیستمهای مدیریتی

شرکت صنایع سیمان دشتستان

خط مشی

شرکت سیمان دشتستان ،تولید کننده ی انواع سیمان های خاکستری ،کیفیت همه جانبه ، بهینه سازی مصارف انرژی ،حفظ محیط زیست ،سلامتی و ایمنی کارکنان و رضایتمندی مشتریان را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و به همین منظور اقدام به استقرار و بهبود سیستم های ذیل نموده است :

  • مدیریت کیفیت ISO9001:2015
  • مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015
  • مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001:2007
  • مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002:2004
  • رضایتمندی مشتریان ISO 10004:2010
  • سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011

برای دستیابی به مبانی و الزامات این استاندارد ها ،اصول ذیل مد نظر می باشند:

۱–  بهبود کیفیت ، ایجاد تنوع و افزایش تولید محصولات

۲-  افزایش سهم در بازارهای داخلی و توسعه بازارهای خارجی

۳-  توسعه و بهبود زیر ساخت ها شامل تجهیزات و ماشین آلات ، سیستم های پایش و اندازه گیری ساختمان ها و …

۴-  بهینه سازی مصارف انرژی در جهت جلوگیری از اتلاف منابع در راستای تحقق الزامات قانونی

۵-  پیشگیری و کنترل موثر آلودگی ها و پیامدهای نامطلوب زیست محیطی در راستای تحقق الزامات قانونی و بهبود عملکرد شرکت

۶-  بهبود عملکرد شرکت در راستای ارتقاء سطح ایمنی و سلامت کارکنان و طرف های ذینفع و پیشگیری از وقوع حوادث و بیماری های ناشی از کار

۷-  افزایش سطح دانش و آگاهی کارکنان و توسعه مشارکت آنها در بهبود سیستم های مدیریتی

۸-  رسیدگی به انتظارات و شکایات مشتریان و ارتقاء سطح رضایتمندی آنها

۹-  بسترسازی مناسب جهت استفاده بهینه از منابع و افزایش راندمان تولید

۱۰-  خرید محصولات و خدمات پربازده انرژی

مدیریت ارشد با تعهد به بهبود مستمر و تامین منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف و برآورده نمودن الزامات قانونی ، ضمن بازنگری سالانه این خط مشی ، آن را به عنوان چارچوبی جهت تعیین اهداف شرکت قرار داده است. بدین منظور خط مشی شرکت در دسترس کارکنان قرار داده شده است و انتظار می رود با همت و مشارکت کلیه پرسنل محترم ، تحقق این امور میسر گردد .