امور مشتریان فروش و صادرات

تلفن دفتر تهران

خرید از طریق بورس کالا:

همگام با سیاستگذاری های وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ مبنی بر الزام به ورود و عرضه محصولات کلیه واحدهای تولیدی این صنعت به مشتریان داخلی از طریق بازار بورس کالای ایران، شرکت صنایع سیمان دشتستان نیز پس از طی فرآیندهای اداری و اخذ مجوزات لازم، از مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۰در این بازار پذیرش گردیده و پس از آن عرضه ۱۰۰ درصد محصولات تولیدی خود را به مشتریان بازار داخلی از این طریق انجام می نماید.

بطور کلی در بورس کالای ایران برای عرضه محصولات شرکت های سیمانی کشور، ۲ بازار با نام های فیزیکی که مناسب برای خریدهای ۱۰۰ تن به بالا برای مشتریان عمده/خرده، و سپرده کالایی که صرفاً در آن سیمان پاکتی عرضه و مناسب برای مصرف کنندگان نهایی با سقف خرید ۱۰۰ تن می باشد، گشایش گردیده است.

بر همین اساس کلیه مشتریان گرامی شرکت صنایع سیمان دشتستان می توانند پس از انتخاب یک کارگزار بورسی، سیمان مورد نیاز خود را مطابق با اطلاعیه های عرضه هفتگی این شرکت از طریق بازار بورس کالای ایران خرید نمایند. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس  https://www.ime.co.ir از روند عرضه سیمان کلیه شرکت های سطح کشور آگاهی لازم را کسب نمایید.

لیست شرکت های حمل و نقل معتمد شرکت صنایع سیمان دشتستان جهت درج در سایت به قرار ذیل است:

 

ردیف نام شرکت حمل و نقل نام نمایندگان شماره های تماس
۱ میلاد بار دشتستان

(با مالکیت کارخانه سیمان دشتستان)

روح اله زارع ۰۹۰۳۴۶۹۵۹۸۶
امید مشایخی فرد ۰۹۱۷۷۷۷۰۲۲۵
۲ دشتستان فردوس سید علی حسینی ۰۹۱۷۱۷۸۰۹۳۱
محمد زارع ۳۴۳۷۳۲۵۳-۰۷۷
۳ اتحاد احمد باقری ۰۹۱۷۶۲۹۵۲۰۲
رضا بحرانی فرد ۰۹۱۷۳۷۴۱۸۸۰
۴ عقاب دشتستان سید محمدرضا موسوی ۰۹۱۷۲۳۵۵۹۰۳
سید محسن موسوی ۰۹۹۱۶۳۹۷۰۵۵
۵ امین دشتستان سید محمد بهار ۰۹۱۷۳۷۲۰۰۸۴
رحیم شمسی پور ۰۹۱۷۱۷۱۹۱۰۱
۶ رهپویان امید کرم زاده ۰۹۱۷۹۷۰۷۸۱۷
فرخ مرادی ۰۹۱۷۱۷۱۹۶۴۶

معرفی کارگزاری های معتمد سازمان بورس کالا به مشتریان از طریق قراردهی لینک مستقیم سایت سازمان بورس کالای ایران در سایت سیمان دشتستان صورت پذیرد:

https://www.ime.co.ir/ActiveAgents.html