اطلاعیه۷۴:عرضه محصولات در بورس کالا

عرضه ۷۴: اطلاعیه عرضه محصولات شرکت در بورس کالای ایران در تاریخ ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱