اطلاعیه۱۲۳:عرضه محصولات در بورس کالا ۱۰و ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲

🪨 اطلاعیه :۱۲۳
عرضه محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان در بورس کالا در تاریخ ۱۰ و ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲