اطلاعیه۱۲۴:عرضه محصولات در بورس کالا ۱۷و ۱۸دی ماه ۱۴۰۲

🪨 اطلاعیه :۱۲۴
عرضه محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان در بورس کالا در تاریخ ۱۷و ۱۸دی ماه ۱۴۰۲