اطلاعیه۱۳۲:عرضه محصولات در بورس کالا ۱۳ و ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۲

🪨 اطلاعیه :۱۳۲

عرضه محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان در بورس کالا در تاریخ ۱۳ و ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۲