اطلاعیه۱۳۰:عرضه محصولات در بورس کالا ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

🪨 اطلاعیه :۱۳۰
عرضه محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان در بورس کالا در تاریخ ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲