اطلاعیه۱۲۹:عرضه محصولات در بورس کالا ۲۱و ۲۳بهمن ماه ۱۴۰۲

🪨 اطلاعیه :۱۲۹
عرضه محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان در بورس کالا در تاریخ ۲۱و ۲۳بهمن ماه ۱۴۰۲