اطلاعیه۱۲۸:عرضه محصولات در بورس کالا ۱۵و ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲

🪨 اطلاعیه :۱۲۸
عرضه محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان در بورس کالا در تاریخ ۱۵و ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲