اطلاعیه۱۲۵:عرضه محصولات در بورس کالا ۲۴ و ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲

🪨 اطلاعیه :۱۲۵
عرضه محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان در بورس کالا در تاریخ ۲۴ و ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲