اطلاعیه۱۲۲:عرضه محصولات در بورس کالا ۳ و ۴ دی ماه ۱۴۰۲

🪨 اطلاعیه :۱۲۲
عرضه محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان در بورس کالا در تاریخ ۳ و ۴ دی ماه ۱۴۰۲