اطلاعیه۱۱۹:عرضه محصولات در بورس کالا ۱۲ و ۱۳آذر ماه ۱۴۰۲

اطلاعیه :۱۱۹

عرضه محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان در بورس کالا در تاریخ ۱۲ و ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۲