اطلاعیه۱۲۰:عرضه محصولات در بورس کالا ۱۹و ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲

🪨 اطلاعیه :۱۲۰
عرضه محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان در بورس کالا در تاریخ ۱۹ و ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲