اطلاعیه۱۲۱:عرضه محصولات در بورس کالا ۲۵ و ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۲

🪨 اطلاعیه :۱۲۱
عرضه محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان در بورس کالا در تاریخ ۲۵ و ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۲