اطلاعیه۱۱۷:عرضه محصولات در بورس کالا ۲۸ و ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲

🪨 اطلاعیه :۱۱۷

عرضه محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان در بورس کالا در تاریخ۲۸ و ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲