اطلاعیه۱۱۴:عرضه محصولات در بورس کالا ۷ و ۸ آبان ماه ۱۴۰۲

🪨 اطلاعیه :۱۱۴

عرضه محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان در بورس کالا در تاریخ۷ و ۸ آبان ماه ۱۴۰۲