اطلاعیه۱۱۳:عرضه محصولات در بورس کالا ۳۰ مهر ماه و ۱ آبان ماه ۱۴۰۲

🪨 اطلاعیه :۱۱۳

عرضه محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان در بورس کالا در تاریخ ۳۰ مهر ماه و ۱ آبان ماه  ۱۴۰۲