اطلاعیه۱۱۵:عرضه محصولات در بورس کالا ۱۴ و ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲

🪨 اطلاعیه :۱۱۵

عرضه محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان در بورس کالا در تاریخ۱۴ و ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲