از عملکرد روابط عمومی سیمان دشتستان در دهه اول محرم تقدیر شد

آقای قاسم صحراکار رئیس شورای اسلامی روستای راهدار با مهندس ایرج موسوی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان دشتستان روز سه شنبه ۲۵ مردادماه دیدار و پیرامون مسائل و مشکلات روستا گفتگو کردند.