اخذ گواهینامه های استانداردهای بین المللی شرکت صنایع سیمان دشتستان

شرکت صنایع سیمان دشتستان درراستای تحقق مطلوب نیازمندی ها، انتظارات و ارزش آفرینی متمایز برای کلیه ذینفعان و با تأیید بر پایبندی به تعهدات سازمانی، رعایت ارزش ها ، تلاش و کار گروهی و با تکیه بر برنامه ریزی دقیق نسبت به ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی، موفق به اخذ گواهینامه های استانداردهای بین المللی ذیل گردید:

ISO 9001:2015 (سیستم مدیریت کیفیت)
ISO 14001:2015 (سیستم مدیریت محیط زیست)
ISO 45001:2018 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)
ISO 50001:2015 (سیستم مدیریت انرژی)
ISO 10002:2018 (سیستم رسیدگی به شکایات مشتری)
ISO 10004:2018 (سیستم رضایتمندی مشتریان)
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM (سیستم مدیریت یکپارچه)
با اطمینان؛ این شرکت با بهره گیری از توانمندی نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات و با هم افزایی با شرکت های تحت مدیریت خود، با رویکرد فرآیندی در تولید انواع سیمان استاندارد، برای تداوم و اعتلای قابلیت های خود در عرصه های تولید ملی و بین المللی همچنان حضوری فعال خواهد داشت.