آزمایشگاه بتن

بر خود می بالیم که در مجموعه بزرگ سیمان کردستان فعالیت داریم و تولیدات این شرکت را در اختیار مصرف کنندگان خصوصا در صنعت بتن آماده و قطعات بتنی و پروژه های عمرانی قرار می دهیم تا با همکاری و همیاری متخصصین، مهندسین و کارشناسان فعال در این عرصه گامی موثر و پایدار در راستای توسعه صنعت بتن و ارتقا کیفیت ساخت و ساز در کشور عزیزمان ایران برداشته شود. بر این اساس شرکت سیمان کردستان در جهت پیشبرد اهداف، اعتقاد و باور بر مشتری مداری، رعایت حقوق مصرف کنندگان و همچنین کنترل عملکرد محصوالت تولیدی در ساخت بتن و قطعات بتنی به عنوان اصلی مهم و اساسی، با حمایت مدیر عامل محترم هلدینگ غدیر و مدیریت محترم شرکت سیمان کردستان، در زیر مجموعه واحد مهندسی فروش شرکت، نسبت به تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه بتن با مجهزترین و مدرن ترین تجهیزات مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی (ISIRI , ASTM ) اقدام نمود.

آزمایشگاه بتن شرکت سیمان کردستان در جهت رسالت سازمانی و مسوولیت اجتماعی در راستای ساخت سازه های ایمن و با دوام در کشور و به عنوان وجه مشترک فی ما بین تولید سیمان و مصرف آن در ساخت بتن، ضمن کنترل و پایش عملکرد محصوالت تولیدی در ساخت بتن با رعایت شبیه سازی آزمایشات با توجه به فرآیند تولید و انتقال بتن و نکات مربوطه، با هدف تحقق خواسته های مشتری آماده ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه انجام آزمایشات کنترل کیفیت مصالح اولیه مصرفی و در نهایت ارائه طرح اختالط بهینه در ساخت بتن به مشتریان ارزشمند این شرکت می باشد