اطلاعیه ۱۳۹ :عرضه محصولات در بورس کالا ۹و ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

🪨 اطلاعیه :۱۳۹
عرضه محصولات شرکت صنایع سیمان دشتستان در بورس کالا در تاریخ ۹و ۱۰ اردیبهشت  ماه ۱۴۰۳