شکسته شدن مجدد رکورد ۱۰ ساله تولید کلینکر در سال جاری

شکسته شدن مجدد رکورد ۱۰ ساله تولید کلینکر در سال جاری

شرکت صنایع سیمان دشتستان در راستای منویات مقام معظم رهبری و در تلاش برای تحقق شعار مهار تورم، رشد تولید، موفق شد بالاترین رکورد تولید کلینکر طی ۱۰ سال گذشته با حجم ۱۰۲۵۶۰ تن را در شهریور ماه ۱۴۰۲ ارتقا دهد. رکورد قبلی در فروردین ماه ۱۴۰۲ کسب شده بود.