سیمان پرتلند نوع ۴۲۵-۱

سیمان پرتلند نوع ۴۲۵-۱

این سیمان طبق استاندارد ملی ایران ۳۸۹ ISIRI تولید شده که داری مقاومت فشاری دو روزه حداقل ۱۰۰ کیلوگرم برسانتیمترمربع و مقاومت فشاری ۲۸ روزه حداقل ۴۲۵و حداکثر ۶۲۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است.

این سیمان در رده میانی از انواع سیمان تیپ یک قرار دارد که با حفظ خصوصیات شیمیایی سیمان تیپ دو مقاومت بالاتر از تیپ دو داشته و ملات یا بتن آن در محیط های سولفاتی دارای مقاومت متوسط می باشد.

محل مصرف:

  • استفاده در بتن های معمولی
  • کلیه ستون ها
  • سقف ها
  • دال پلها و سازه هایی که نیاز به بازکردن سریع قالب است
  • بتن ریزی در هوای سرد

موارد منع مصرف :

به سبب سخت شوندگی سریعتر،بهتر است در مناطق گرمسیری که خطر افزایش دمای بتن به بیش از ۳۲ درجه سانتیگراد و همچنین بتن ریزی حجیم که بیش از ۱۵ درجه سانتیگراد وجود داردمصرف سیمان ۴۲۵-۱ با احتیاط صورت پذیرد.

ویژگیهای سیمان سرباره ای

این سیمان جزء سیمان های زود سخت شونده محسوب شده و در کلیه سازه های بتنی مسلح و غیر مسلح که نیاز به مقاومت اولیه و نهایی بیشتری باشد قابلیت کاربری دارد.
از دیگر ویژگی های این محصول می توان به کاهش مصرف سیمان برای دستیابی به مقاومت ثابت بتن ساخته شده با آن نسبت به سیمان ۳۲۵-۱ و قابلیت قالب برداری زودتر نسبت به سیمان ۳۲۵-۱ اشاره کرد.

جدول مشخصات محصول

درجه نرمی بر اساس آزمایش بلین
۳۲۰۰ سانتی‌متر مربع / گرم

زمان گیرش اولیه

۱۶۰ دقیقه

زمان گیرش نهایی

۲۰۰ دقیقه

مقاومت فشاری (۷ روزه)

۵٫۶ مگاپاسکال

سایر محصولات

heading سفارشی

heading سفارشی

heading سفارشی

heading سفارشی

heading سفارشی