آگهی مناقصه قرارداد تامین یک دستگاه لودر (FOTON G958FL FOTOCAT ) یا مشابه با حجم باکت بین ۳ تا ۴ متر مکعب ، با راننده

آگهی مناقصه قرارداد تامین یک دستگاه لودر (FOTON G958FL FOTOCAT ) یا مشابه با حجم باکت بین ۳ تا ۴ متر مکعب ، با راننده

شرکت صنایع سیمان دشتستان ( سهامی عام )

 

شرکت صنایع سیمان دشتستان در نظر دارد آگهی مناقصه تامین یک دستگاه لودر (FOTON G958FL FOTOCAT)
یا مشابه  با حجم باکت بین ۳ تا ۴ متر مکعب ، با راننده
جهت انجام امور محوله در کارخانه خود ، اقدام و از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال شمسی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان حقیقی و حقوقی می توانند جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ به آدرس سایت شرکت www.dashtestancement.com و یا  یکی از آدرس های ذیل مراجعه نمایند.

 

دفتر تهران: میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، نبش کوچه البرز ، پلاک ۱۱ ، ساختمان شهید صیاد خدایی. تلفن: ۹۲۰۰۳۰۱۲

کد تهران: ۰۲۱

کارخانه: استان بوشهر، برازجان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز ، کارخانه سیمان دشتستان ، تلفن: ۷- ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱ داخلی ۱۲۰۸

 

ضمنا تحویل اسناد مناقصه تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ خواهد بود.  

 

شرکت صنایع سیمان دشتستان

   ( سهامی عام )

 

شرایط عمومی مناقصه قرارداد تامین یک دستگاه لودر (FOTON G958FL FOTOCAT ) یا مشابه با حجم باکت بین ۳ تا ۴ متر مکعب ، با راننده

قرارداد مناقصه قرارداد تامین یک دستگاه لودر (FOTON G958FL FOTOCAT ) یا مشابه با حجم باکت بین ۳ تا ۴ متر مکعب ، با راننده

آگهی روزنامه مناقصه قرارداد تامین یک دستگاه لودر (FOTON G958FL FOTOCAT ) یا مشابه با حجم باکت بین ۳ تا ۴ متر مکعب ، با راننده