آگهی مزایده فروش اقلام راکد و ضایعاتی و مستعمل شماره ۳-۱۴۰۲

آگهی مزایده فروش اقلام راکد و ضایعاتی و مستعمل شماره ۳-۱۴۰۲

شرکت صنایع سیمان دشتستان ( سهامی عام )

 

شرکت صنایع سیمان دشتستان در نظر دارد تعداد ۱۴ ردیف اقلام راکد و ۱۲ ردیف اقلام ضایعاتی و یک ردیف اقلام مستعمل موجود در انبار کارخانه خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

مهلت بازدید از موضوع مزایده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ لغایت ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ و آخرین مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ می باشد. لذا متقاضیان حقیق و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد جهت اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد در مهلت مقرر تعیین شده با ارائه نامه از طریق مراجعه به یکی از نشانی های ذیل و یا آدرس سایت شرکت www.dashtestancement.com  اقدام و پس از بازدید از اقلام موضوع مزایده ، فرم بازدید مندرج در اسناد مزایده را تکمیل نموده و در پاکت الف ضمیمه نمایند. بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطلاعات لازم ، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت سیمان دشتستان نمی باشد.

 

دفتر تهران: میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، نبش کوچه البرز ، پلاک ۱۱ ، ساختمان شهید صیاد خدایی. تلفن: ۹۲۰۰۳۰۱۲

کد تهران: ۰۲۱

کارخانه: استان بوشهر، برازجان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز ، کارخانه سیمان دشتستان ، تلفن: ۷- ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۱ داخلی ۱۲۰۸

 

شرکت صنایع سیمان دشتستان

   ( سهامی عام )

آگهی مزایده فروش اقلام راکد و ضایعاتی و مستعمل

شرایط عمومی مزایده

قرارداد فروش